Copyright

Veškeré informace a fotografie publikované na internetové stránce Kabelkymodni.cz provozovanou společnosti Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovenská republika jsou chráněny slovenským autorským zákonem.

Výrobky, které jsou na webové stránce www.kabelkymodni.cz uvedeny, informace o nich a jejich prezentace mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoliv část internetové stránky www.kabelkymodni.cz (zejména popisy, obrázky a vyobrazení nebo další dokumentové části prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií, produktů, souvisejících produktů a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Upozorňuje, že informace na stránce www.kabelkymodni.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel Kabelkymodni.cz může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Provozovatel Kabelkymodni.cz nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných internetových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Provozovatel Kabelkymodni.cz neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na stránce www.kabelkymodni.cz, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno